Toi­mia­lu­eem­me:

Täl­lä het­kel­lä Hoi­vaaCo tar­jo­aa hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­ja­pal­ve­lua jo seu­raa­vil­la alueil­la: Kuusa­mo, Oulu, Tai­val­kos­ki, Tor­nio sekä Kai­nuun sote- ja Raa­hen seu­dun hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män alu­eet. Yri­tyk­sem­me kuu­luu Yksi­tyi­sen Sosi­aa­lia­lan työ­nan­ta­jiin sekä Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jiin. Kuu­lum­me myös Suo­men Asia­kas­tie­to Oy:n Rating Alfa ‑luo­ki­tuk­sen mukaan Suo­men vah­vim­piin ja olem­me Suo­men Vas­tuu Group’in hyväk­sy­mä Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni- jäsen.

Hoivaaco

Kai­nuun sote alue

Raa­he

Oulu

Kuusa­mo

Tor­nio

Tai­val­kos­ki