VALIT­SE SINUL­LE SOPI­VIN HEN­KI­LÖ­KOH­TAI­NEN AVUSTAJA!

Mie­le­si mukais­ta apua arkee­si, omil­la ehdoil­la­si, ammat­ti­tai­dol­la ja lämmöllä.

Soi­ta 050 591 9463 

Hoivaaco

APU, JOTA TOI­VOT JA TAR­VIT­SET: mää­rit­te­le hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­ja­si teh­tä­vät. Ker­ro, mitä etsit.

Tär­kein tavoit­teem­me on tyy­ty­väi­syy­te­si. Se syn­tyy aidos­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta. Yhdes­sä voim­me paremmin.

Soi­ta 050 591 9463 

SINUS­TA­KO HEN­KI­LÖ­KOH­TAI­NEN AVUS­TA­JA? Tämä työ on ihmis­lä­heis­tä ja arvo­kas­ta, sitä teh­dään sydämellä.

Olet­ko rei­pas, aikaan­saa­va ja empaat­ti­nen? Osaat­ko olla luo­va ja aina luo­tet­ta­va? Työ on vaih­te­le­vaa ja työ­ajat jous­ta­vat. Me kou­lu­tam­me sinus­ta ammattilaisen.

Hakemukseen > 

Hoi­vaaCo on Kei­jo Sii­ka­luo­ma Oy:n avus­ta­ja­pal­ve­lu­toi­mi­ja hen­ki­lö­koh­tai­sen avun palveluseteliasiakkaille.

Osaa­mi­sem­me ydin­tä on hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­tus mitään pois rajaa­mat­ta: kodin siis­ti­mi­nen, kaik­ki kotias­ka­reet, hygie­nia, ulkoi­lu, kaup­pa-asioin­ti, avus­tet­ta­van har­ras­tuk­set ja sosi­aa­li­nen hyvinvointi…

Soi­ta 050 591 9463 

hoivaaCo_72x72

”Olen Aino (72), koto­na viih­ty­vä aivoin­fark­tin koke­nut kuntoutuja.” 

Toi­min­ta­ky­ky­ni on rajoit­tu­nut kun­tou­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Hoi­vaaCo löy­si hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avus­ta­jak­se­ni iha­nan Sei­jan, joka huo­leh­tii kotiar­ke­ni suju­mi­ses­ta. Sei­jal­la on pit­kä koke­mus täs­tä työs­tä ja hänes­tä on tul­lut minul­le tär­keä luottoystävä.

hoivaaCo_72x72

Olen Saka­ri (58), ihan taval­li­nen ihmi­nen pyörätuolissa”

Vam­mau­duin jo nuo­re­na auto-onnet­to­muu­des­sa, ja tar­vit­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­jaa ihan joka päi­vä. Hoi­vaaCo jär­jes­ti avuk­se­ni upean kol­mi­kon: Han­ne­le, Jaa­na ja Lee­na vuo­rot­te­le­vat kans­sa­ni. Päi­vät suju­vat vai­vat­to­mas­ti tämän iloi­sen ja huu­mo­rin­ta­jui­sen trion ansiosta.

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­sä tär­kein­tä on hen­ki­lö ja asenne.

Hyvä avus­ta­ja voi olla mies, nai­nen tai jotain sil­tä välil­tä. Taus­tal­taan hän voi olla mer­ko­no­mi, tai­tei­li­ja, tak­sin­kul­jet­ta­ja, mitä tahan­sa. Avus­ta­jan työ voi olla pää- tai sivu­toi­mi, mut­ta hän tekee
sen sydä­mel­lä, osa­ten ja avus­tet­ta­van tar­peet oivaltaen.

Ota yhteyttä! 

Hoivaaco
Hoivaaco

TER­VE­TU­LOA, UUSI PAREM­PI ARKI!

Ota yhteyt­tä