HENKILÖKOHTAINEN

Apu on meil­le sydä­men asia!

Ammat­ti­tai­tois­ta ja sydä­mel­lis­tä apua arkee­si Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja aut­taa vam­mais­ta tai pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta ihmis­tä kai­kis­sa aska­reis­sa ja toi­mis­sa, jois­ta hän ei vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si itse sel­viä. Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja on läs­nä avus­tet­ta­van arjes­sa, jot­ta se sujui­si mah­dol­li­sim­man suju­vas­ti ja mukavasti.

Haluai­sit­ko henkilökohtaiseksi
avustajaksi?

Tar­joam­me ihmis­lä­heis­tä ja arvo­kas­ta työ­tä. Jos olet rei­pas, aut­ta­mis­ha­lui­nen ja luo­tet­ta­va, älä epä­röi ottaa yhteyt­tä. Pereh­dy­täm­me sinut.

Tar­vit­set­ko apua
arkeesi? 

Ker­ro meil­le tar­pee­si, me autam­me sinua. Tyy­ty­väi­syys syn­tyy aidos­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta – yhdes­sä voim­me paremmin. 

Pal­ve­lu­pol­ku:
Miten hen­ki­lö­koh­tai­sek­si avustajaksi?

1. Kar­toi­tus

Ota mei­hin yhteys. Ker­ro tar­pee­si ja toiveesi.

2. Tutus­tu­mi­nen

Avus­ta­jaeh­dok­kaat
tutus­tu­vat sinuun ja työympäristöönsä. 

3. Valin­ta

Sinä ker­rot meil­le, kuka ehdok­kais­ta tun­tuu sopivalta.

4. Sopi­mus

Sovim­me työn yksi­tyis­koh­dis­ta ja alle­kir­joi­tam­me sopimuksen.

1. Kar­toi­tus

Ota mei­hin yhteys. Ker­ro tar­pee­si ja toiveesi.

2. Tutus­tu­mi­nen

Avus­ta­jaeh­dok­kaat
tutus­tu­vat sinuun ja työympäristöönsä. 

3. Valin­ta

Sinä ker­rot meil­le, kuka ehdok­kais­ta tun­tuu sopivalta.

4. Sopi­mus

Sovim­me työn yksi­tyis­koh­dis­ta ja alle­kir­joi­tam­me sopimuksen.

”Työ saa minut itse­ni­kin hyväntuuliseksi.” 

— Saa­ra, opis­ke­li­ja ja kilpaurheilija

HOIVAACO

Pal­ve­lee Poh­teen ja Kai­nuun hyvinvointialueilla

Etsit­kö apua?
Haluat­ko avustajaksi?